Infrastructure projects are imperative to the country’s economic development

Prishtina, August 17, 2020 – The American Chamber of Commerce in Kosovo organized a virtual forum with the Minister of Infrastructure Arban Abrashi. Boosting economic recovery through infrastructural projects which can increase the quality of life and the number of people employed, and which undoubtedly have a positive impact in attracting foreign investors were discussed during […]

Digitization of Team Work (Digjitalizimi i Punës Ekipore)

Ekspert: Astrit Leti Përmbajtja e leksionit: Përshkrim i shërbimeve profesionale dhe të specializuara për menaxhimin e ekipeve Ekipet dhe njësitë përmes Microsoft Teams Aspektet digjitale dhe të menaxhimit të platformës Teams Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Start-Up Businesses (Bizneset fillestare)

Ekspert: Uranik Begu Përmbajtja e leksionit: Rëndësia e bizneseve Start-Up Përcaktimi i vizionit, ekipit menaxhues dhe strategjisë zhvillimore të biznesit fillestar Financimi i bizneseve Start-Up Sources: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Mergers and Acquisitions (Bashkimet dhe blerjet e korporatave)

Ekspert: Ardi Shita Përmbajtja e leksionit: Konceptet bazë të bashkimeve dhe blerjeve të korporatave dhe zbatimi i tyre në Republikën e Kosovës Llojet e aksioneve në Kosovë Proceset e blerjeve Procesi i bashkimit të korporatave Dispozitat ligjore, konkurrenca dhe aplikimi i legjislacionit të Kosovës Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Business Continuity (Vazhdimësia e biznesit)

Ekspert: Art Shala Përmbajtja e leksionit: Vazhdimësia e biznesit dhe situata aktuale si rezultat i pandemisë Covid-19 Alternativat e organizatës Proceset e vlerësimit të biznesit Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Virtual Team Management (Menaxhimi i ekipit virtual)

Ekspert: Ardian Jashari Përmbajtja e leksionit: Puna virtuale vs. Puna në zyrë Arritja e rezultateve nga puna virtuale Produktiviteti dhe efektiviteti i ekipit për të punuar nga distanca Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning