E-commerce and Digital Transformation (E-commerce dhe Transformimi Digjital)

Ekpertët: Donjeta Sahatçiu, Arianit Fazliu dhe Faton Selishta Përmbajtja e leksionit: Rëndësia dhe aplikimi i qasjeve të E-commerce dhe Transformimit Digjital përgjatë situatës së pandemisë Covid-19 Këshillat rreth adaptueshmërisë së bizneseve gjatë sfidave të ndryshme nga Covid-19 Modelet e Transformimit Digjital dhe E-commerce për përdorim gjatë Covid-19 Vijueshmëria e operimit të biznesit – post-Covid-19 Source: […]

Strategic Planning, Business Operations and ISO Standards (Planifikimi Strategjik, Operacionet e Biznesit dhe ISO Standardet)

kspert: Lekë Zogaj Përmbajtja e leksionit: Menaxhimi strategjik; Planifikimi strategjik; Proceset dhe operimet e biznesit; Sistemet e menaxhimit; Lean Six Sigma; Sistemet e Menaxhimit – Standardet ISO; ISO 9001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë; ISO / IEC 27001: 2013 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit; ISO 22301: 2019 Sistemi i Menaxhimit për Vazhdimësinë […]