How to Use Social Media to Get Clients for Your Coaching Business

Social media is no longer solely about keeping in touch with family members and friends. Every online coach and business owner that you know has an online presence. It’s no longer an option; it’s essential for the growth of every online business. According to Statista, there are 420 billion active users on social media, and brands […]

Cyber Unity – Programi i avancuar i trajnimeve për Siguri Kibernetike

Grupi i parë do të fillojë trajnimin më 12 Tetor 2021 Përgjatë avancimit të teknologjisë ndër vite, sulmet kibernetike janë rritur në formë eksponenciale, së bashku me to edhe ndërlikueshmëria e tyre. Bizneset, institucionet dhe organizatat në tërë botën kanë nevojë për siguri dhe integritet të sistemeve të tyre, gjë që e rritë nevojën për […]