Business Continuity (Vazhdimësia e biznesit)

Ekspert: Art Shala

Përmbajtja e leksionit:

  • Vazhdimësia e biznesit dhe situata aktuale si rezultat i pandemisë Covid-19
  • Alternativat e organizatës
  • Proceset e vlerësimit të biznesit

Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email