E-commerce and Digital Transformation (E-commerce dhe Transformimi Digjital)

Ekpertët: Donjeta Sahatçiu, Arianit Fazliu dhe Faton Selishta

Përmbajtja e leksionit:

  • Rëndësia dhe aplikimi i qasjeve të E-commerce dhe Transformimit Digjital përgjatë situatës së pandemisë Covid-19
  • Këshillat rreth adaptueshmërisë së bizneseve gjatë sfidave të ndryshme nga Covid-19
  • Modelet e Transformimit Digjital dhe E-commerce për përdorim gjatë Covid-19
  • Vijueshmëria e operimit të biznesit – post-Covid-19

Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Related Posts

Resources

Materiali informues “Përmbushja Tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës ka përgatitur materialin “Përmbushja tatimore” për të udhëzuar tatimpaguesit përgjatë procesit të përmbushjes vullnetare të detyrimeve të tyre tatimore.  Në bazë të legjislacionit

Read More »