E-commerce and Digital Transformation (E-commerce dhe Transformimi Digjital)

Ekpertët: Donjeta Sahatçiu, Arianit Fazliu dhe Faton Selishta

Përmbajtja e leksionit:

  • Rëndësia dhe aplikimi i qasjeve të E-commerce dhe Transformimit Digjital përgjatë situatës së pandemisë Covid-19
  • Këshillat rreth adaptueshmërisë së bizneseve gjatë sfidave të ndryshme nga Covid-19
  • Modelet e Transformimit Digjital dhe E-commerce për përdorim gjatë Covid-19
  • Vijueshmëria e operimit të biznesit – post-Covid-19

Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email