RI-SHPALLJE e Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve Flutter dhe JavaScript

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka ri-shpallur ftesë publike Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në Flutter dhe JavaScript.

September 10, 2021

Oferta duhet të dorëzohet përmes email-it në [email protected].
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 20 Shtator 2021, ora 12:00.


Flutter
JavaScript

Source: https://ickosovo.com/news/post/ri-shpallje-e-ftese-per-shprehje-te-interesit-per-ofrues-te-trajnimeve-flutter-dhe-javascript

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email