Short-Term Plan Creation of Companies Liquidity (Krijimi i një plani afat-shkurtër të Likuiditetit për Kompanitë)

Ekspert: Gëzim Gjikolli

Përmbajtja e leksionit:

  • Kuptimi i menaxhimit të likuiditetit
  • Ndërtimi i monitorimit të vazhdueshëm të likuiditetit
  • Masat për optimizim dhe ruajtje të likuiditetit
  • Strategjia për zbatimin e projektit

Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email