Start-Up Businesses (Bizneset fillestare)

Ekspert: Uranik Begu

Përmbajtja e leksionit:

  • Rëndësia e bizneseve Start-Up
  • Përcaktimi i vizionit, ekipit menaxhues dhe strategjisë zhvillimore të biznesit fillestar
  • Financimi i bizneseve Start-Up

Sources: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email