Virtual Team Management (Menaxhimi i ekipit virtual)

Ekspert: Ardian Jashari

Përmbajtja e leksionit:

  • Puna virtuale vs. Puna në zyrë
  • Arritja e rezultateve nga puna virtuale
  • Produktiviteti dhe efektiviteti i ekipit për të punuar nga distanca

Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts

Newsletter

Subscribe for our monthly newsletter to stay updated