Virtual Team Management (Menaxhimi i ekipit virtual)

Ekspert: Ardian Jashari

Përmbajtja e leksionit:

  • Puna virtuale vs. Puna në zyrë
  • Arritja e rezultateve nga puna virtuale
  • Produktiviteti dhe efektiviteti i ekipit për të punuar nga distanca

Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Related Posts

Resources

Materiali informues “Përmbushja Tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës ka përgatitur materialin “Përmbushja tatimore” për të udhëzuar tatimpaguesit përgjatë procesit të përmbushjes vullnetare të detyrimeve të tyre tatimore.  Në bazë të legjislacionit

Read More »